Hypotheken overzichtelijk

Wie een huis wil kopen, ontkomt er meestal niet aan om een hypotheek af te sluiten. De kosten voor een huis bedragen vaak enkele tonnen. Die kan niet iedereen zomaar opbrengen en daarom is er de hypotheek. Een hypotheek is in feite een lening om je woning te betalen. Gedurende de looptijd los je maandelijks een deel van de hypotheek af en betaal je rente over het openstaande bedrag. Omdat er meerdere hypotheken zijn, lichten we er hier een aantal toe.

Aflossingsvrije hypotheek
Bij een aflossingsvrije hypotheek wordt het geleende bedrag niet afgelost. In plaats daarvan betaalt de lener alleen rente. Er wordt vooraf geen datum overeengekomen waarop de hypotheeklening volledig terugbetaald moet zijn.
Normaal gesproken wordt er bij een aflossingsvrije hypotheek niet maandelijks op de lening afgelost. In plaats daarvan wordt er vaak afgelost bij het verkopen van de woning. Net als bij de annuïteitenhypotheek blijven de maandelijkse lasten constant zolang de rente gelijk blijft.

Krediethypotheek
Een krediethypotheek kan gezien worden als een krediet in rekening-courant, met een hypothecair onderpand. Daarom wordt deze hypotheek ook wel een rekening-couranthypotheek genoemd. Tijdens de looptijd van de hypotheek kan tot een overeengekomen maximum geld worden opgenomen, worden afgelost en weer opnieuw worden opgenomen. De rente wordt alleen berekend over het bedrag dat ook echt is opgenomen. Het rentetarief is variabel.

Lineaire hypotheek
Een lineaire hypotheek is een vorm van een hypothecaire lening. Bij een lineaire hypotheek wordt de lening gelijkmatig afgelost. De te betalen termijnen bestaan uit rente en aflossing. De verschuldigde rente wordt berekend over het nog openstaande saldo van de hoofdsom, de totale lasten (rente en aflossing) zijn aan het begin van de looptijd relatief hoog. De hoofdsom is dan nog hoog, dus wordt er veel rente betaald. Omdat de hoofdsom langzaamaan wordt afgelost, hoeft er steeds minder rente betaald te worden.

Oriëntatie
Dit artikel diende als oriëntatie bij het vinden van de geschikte hypotheek. De komende weken zullen we proberen je nog meer op de hoogte te brengen van de verschillende hypotheken. Wanneer je serieus van plan bent een hypotheek af te sluiten, adviseren we je contact op te nemen met een onafhankelijke hypotheekadviseur. Deze persoon kan je meer vertellen over alle hypotheekvormen en een hypotheek zoeken die het beste bij jouw situatie past.